Kongre tam metin kitabı ve özet kitabı, Aralık 2018 tarihli olarak Legal Yayıncılık tarafından basılmıştır. Kitaplara aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilir. Erişim için geçerli olan şifreniz e-mail adresinize gönderilmiştir.

 

 

*Akademik teşvik başvurusu için gerekli yabancı yazar bilgileri için bilimsel program sekmesine bakınız.

 

Kongre Çağrısı

E-Journal of Law ve Marconi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden değerli hocalarımızın katkılarıyla ve yaklaşık 10 farklı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapacak olan “I. Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar & Başlıklar“, 5-9 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilecektir. Hukukçu akademisyenler, avukatlar, diğer hukuk uygulayıcıları, hukuka ilişkin çalışma yürüten sosyal bilimciler ve ilgili herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan kongre, hukukun güncel tema ve konu başlıklarına yer vermektedir. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek olan oturumlar, hukukun güncel konuları şeklinde oturumlara ayrılarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılara verilecek kongre katılım sertifikasında, katılım sağlanan özel tema oturumunun ismi yer alacaktır. Bu minvalde kongrede yer alacak olan özel temalar şunlardır:

  • İnsan Hakları ve Özgürlükler

  • Uluslararası Ticaret ve Tahkim

  • Bilişim ve Fikri Mülkiyet hukuku

  • İş Hukuku ve İşçi Hakları

  • Ceza Hukuku ve Ceza Adaleti

  • Anayasa ve İdare Hukuku

  • Uluslararası Çatışmalar ve Çözümler

  • Hukuk Teorisi, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Tarihi

  • Medeni Hukuk ve Medeni Usul Hukuku

  • Göç, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku