Bilimsel Program

Bakanlar Kurulunca 14.05.2018 tarihinde kararlaştırılan Akademik Teşvik Yönetmeliğinin 2018/11834 nolu maddesine istinaden, yönetmeliğin 7. maddesinin 9. bendi uyarınca “Tebliğlerin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır.” şartına göre kongremize 5 farklı ülkeden 5 yabancı konuşmacının tam metin tebliğ ile katılım sağladığını gösterir çizelge aşağıdadır.

  1. Musa Abdu vd, Gombe State University, Nigeria, sabdu87@gmail.com
  2. Jackues KABANO, (Independent University of Kigali, KG 541 St /RWANDA, Jakatuholy18@gmail.com
  3.  Rustem UMEROV, Taras Shevchenko National University, UKRAINA, urus-tem@mail.ru 
  4. Mohammed Abdul-Latif, Zhejiang National University, CHINA, winkuuuni@hotmail.com
  5. Esmir KASI, University of Pristina, KOSOVO

 

 

Kongre programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kongre Programı – Congress Programme